جنبش  وبلاگی حمایت از طلبه سیرجانی
سفارش تبلیغ
صبا

مهم ترین دلیل حمایت از حرکت طلبه ی سیرجانی


حجه الاسلام جهانشاهی

مکانیزم هایی که اسلام برای هدایت جامعه به سوی خدا در نظر گرفته است،در دو مورد خلاصه می گردد: حکومت اسلامی و جامعه ی اسلامی به معنای جامعه ای که مولفه های نظری و عملی اسلام در آن پیاده شده باشد.
این دو مورد که از یک منظر از آنها به عنوان امام و امت یاد می شود دو رکن حیات طیبه در اسلام محسوب می گردند.
در این راستا می توان گفت مهمترین راهبرد برای ایجاد جامعه و حکومت اسلامی و اصلاح ضعف ها و ارتقای آن،همان امر به معروف و نهی از منکر است.

این اصل در اسلام از اهمیت بالایی برخوردار است بطور مثال حضرت علی(ع)می فرمایند: همه کارهاى نیک و جهاد در راه خدا، در برابر امر به معروف و نهى از منکر بیش از قطره اى [آب دهانى] در برابر دریاى خروشان نیست.
(نهج البلاغه ، ح 366، ص 921)

برای درک موضوع تصور می کنیم جامعه ای را ، وقتی که در آن یک حرکت ضد عدالت اتفاق می افتد؛ مردم خود را موظف می دانند حداقل کاری که انجام می دهند اعتراض به آن بی عدالتی باشد.
یا حتی اگر ما این را آرمانی قلمداد کنیم ، تصور کنید زمانی که در برابر منکری (بزرگترین منکرات بی عدالتی است و منشا تمام منکرات) فریاد انسان متعهدی بلند شد، دنباله ی آن توسط مردم گرفته شود کم کم متخلفان در می یابند مردم جامعه نمرده اند و همین در اجتماع امنیت می آفریند. وقتی کسی حق اجتماع را ضایع می کند؛ مطمئن باشد مجازات می شود همه اطمینان پیدا می کنند در جامعه و حکومت اسلامی ظلم بی جواب نمی ماند و این یعنی همان امر به معروفی که در اسلام خون ارزشمند امام حسین علیه السلام به پای آن ریخته شده است.
علت اصلی اینکه امروز عده ای از حجه الاسلام جهانشاهی حمایت می کنند در این سخن رهبر معظم انقلاب خلاصه می شود که عدالتخواهی باید به یک مطالبه ی عمومی تبدیل شود. و بدیهی است عدالت و عدالت خواهی بزرگترین معروف و ضد منکر در اسلام است و ما این را وظیفه ی خود می دانیم، از تمام کسانی که خیرخواهانه و در راستای مطالبه ی رهبری، روشی صحیح و اسلام پسند را برای مردمی کردن مطالبه ی عدالت به کار می گیرند، حمایت نماییم.
کلمات کلیدی : طلبه سیرجانی، جهانشاهی، حمایت، عدالت خواهی، رهبر انقلاب، عدالت، ضد عدالت