جنبش  وبلاگی حمایت از طلبه سیرجانی

دیدار با طلبه سیرجانی در آذر 1389

به همت دوستان
در این هفته دیداری با طلبه سیرجانی ترتیب داده خواهد شد.

مکان : حرم حضرت عبدالعظیم ، محل تحصن
زمان : چهارشنبه ، دهم آذر ماه

اخبار دیدار را در همین وبلاگ پیگیر باشید.

این دیدار کنسل شدکلمات کلیدی : طلبه سیرجانی، دیدار، آذر 1389