جنبش  وبلاگی حمایت از طلبه سیرجانی
سفارش تبلیغ
صبا

سفر عدالت خواهان شیراز برای حمایت از طلبه ی سیرجانی

مدتی می گذشت که طلبه ی سیرجانی به پا خواسته و با حرکت هایی هرچند ساده  تنه ای به بدنه ی فساد موجود در کشور زده بود و خبر های او جسته ، گریخته به ما می رسید ، در ابتدا برای روشن شدن حرکات او و هدفش از این کارها تحقیقاتی انجام دادیم و مطالعاتی داشتیم که حاصلی از آن را طی یک مطلب در نشریه ی پاتک که در پنج دانشگاه بزرگ شیراز و نیز نماز جمعه پخش می شود انعکاس دادیم و تصمیم گرفتیم تا در شماره ی بعد مصاحبه ای با ایشان داشته باشیم که این تصمیم مقدمه ای شد برای تصمیم گیری حرکتی بزرگ تر و آن دیدار جمعی از عدالت خواهان شیرازی با ایشان بود ....
گزارش سفر دانشجویان عدالت خواه شیرازی و دیدار با طلبه سیرجانی
  لینک های زیر را دنبال کنید:
 

طلبه سیرجانی

1-  نشریه پاتک ...عکس های دیدار

2-  نشریه پاتک...سفرنامه از شیراز تا خیمه طلبه سیرجانی

3-  مطالبه بسیجی

4- گزارش تصویری آرمان عدالت از دیدار
کلمات کلیدی : نشریه پاتک، شیراز، دیدار طلبه سیرجانی